Registratie
Vul je gegevens in
* is een verplicht veld.
Telefoon of mobiel is verplicht.notatie: +3225430000
notatie: +32469112233


Uw persoonsgegevens worden door het Departement Cultuur, Jeugd en Media (DCJM) verwerkt voor de uitvoering van de taken die aan DCJM zijn toegekend op basis van het algemeen belang. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken, kan u zich hiertegen verzetten via de functionaris voor gegevensverwerking. Hou er wel rekening mee dat het dan mogelijk is dat wij u de gevraagde dienst niet kunnen verstrekken. Via datzelfde adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze desgevallend laten verbeteren of wissen. Daarbij is het mogelijk dat wij u vragen om uw identiteit te bewijzen zodat wij zeker zijn dat wij de gegevens aan de juiste persoon bezorgen en/of op een verzoek van de juiste persoon reageren. Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de functionaris voor gegevensverwerking. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op onze website over privacy en informatieveiligheid.
Login